Gl. Turisten

Et museumsskib i Ry

Gl. Turisten ejes af Ferskvandsmuseumsforeningen. Det sejles og vedligeholdes af skibslauget Gl. Turisten.
Skibet sejler formidlingssejlads for bl.a. skoleelever og udflugter for foreningens medlemmer, skibets sponsorer og donorer.
Driften finansieres primært af sponsorer.

GL Turisten Historisk Skibs Monumt

I 1922 blev et skib bygget på havnen i Ry. Det blev døbt Turisten og fik sejladstilladelse til passagersejlads mellem Ry og Himmelbjerget. Dette skib, som i dag hedder museumsskibet GL.Turisten, og ejes af Ferskvands Museums Foreningen – Gl.Turisten kan således fejre 100 år i 2022.

 

GL. Turisten 100 års Jubilæum i 2022

Aktiviteter i 2022

  • Jubilæumssejladser
  • Medlemssejladser
  • Gratis sejladser for børn
  • Gratis sejladser – Blå Flag
Yderligere information og tilmelding her…