Gl. Turisten

Et museumsskib i Ry

Gl. Turisten ejes af Ferskvandsmuseumsforeningen. Det sejles og vedligeholdes af skibslauget Gl. Turisten.
Skibet sejler formidlingssejlads for bl.a. skoleelever og udflugter for foreningens medlemmer, skibets sponsorer og donorer.
Driften finansieres primært af sponsorer.

GL Turisten Historisk Skibs Monumt
GL Turisten Historisk Skibs Monumt

Bådhal til Gl. Turisten

Bådhal der tjener flere formål henover året og tilgodeser flere målgrupper bliver opført i Ry

En bevilling fra Skanderborg Kommune på knap 4 mio. kr. er øremærket til en bygning med indbygget bådophaling og offentlige toiletter med brusebad.

Med hjælp fra Skanderborg Byråd og supplerende mulighed for fondsstøtte via det tværkommunale projekt om GudenåStien, tegner fremtiden sig lys for en ny bådhal til museumsskibet Gl. Turisten, der er budgetteret til ca. 7.7 mill.kr. Også borgerne i Ry og gæster til byen f.eks. kanosejlende på Gudenåen, vandringsfolket m.v. vil få et helt unikt samlingssted. Beliggenheden ved Gudenåen er den ideelle rammer for, at mange forskellige interesser kan udfolde sig.