Vedligeholdelse

Opbakning:
Reparation og klargøring af Gl. Turisten er lidt af et kunstværk. Skibslauget springer ikke over hvor agter er lavest, man gør brug af gamle værdier og vidensdeling. Gl. Turisten er et bevaringsværdigt fartøj. I maj 2012 blev det af Skibsbevaringsfonden udnævnt til Historisk Monument. Skibsbevaringsfonden støtter sammen med mange andre kræfter Gl. Turisten, (se sektionen Sponsorer). Det gør det muligt af vedligeholde den gamle dame efter gamle normer. Et træskib kræver i sagens natur fortløbende vedligeholdelse.

Reparationer:
Gl. Turisten er bygget af lærk- og fyrreplanker på spanter af eg. Efter overtagelsen i 2001 blev skibet gennemrenoveret bl.a. med nyt styrehus og ny motor. Senere er spanterne i forstavnen udskiftet, og i 2019 er el systemet renoveret, (se sektionen Historie).

Klargøring:
Skibslauget udfører hvert forår en omfattende slibning og maling af hele skibet udvendig og indvendig. Alt el udstyr afprøves og motoren serviceres. Defekte planker eller brædder udskiftes, hvis nødvendigt med professionel hjælp.

Sikkerhed:
Skibet er udstyret med redningsveste til alle ombordværende, foruden redningsbælter, div. brandslukningsudstyr, nødpumper, VHF radio samt Jason Cradle redningsudstyr til eventuelle overbordfaldne. Alle besætningsmedlemmer gennemgår mindst hvert andet år en lægeundersøgelse af helbred, høre- og synsevne, samt interne kurser i førstehjælp. Skibsførerne skal have gyldigt bevis for gennemførte kurser i søsikkerhed, der skal fornyes hvert femte år.

Syn:
Søfartsstyrelsen kræver, at skibet bliver synet to gange hvert år, et bundsyn og et sikkerhedssyn af Søfartsstyrelsens inspektører. Desuden bliver radioen og alt brandudstyr synet af autoriserede inspektører.

Gl Turisten er kommet på land
Gl Turisten har fået telt over sig