Om Museumsskibet "Gl.Turisten"

Erhvervelsen:
I 2001 erhvervede Ferskvandsmuseet M/S Line, som i perioden 1922-1975 sejlede som rutebåd under navnet M/S Turisten mellem Ry og Himmelbjerget. I perioden 1973-2001 blev skibet brugt som privat lystbåd under navnet M/S Line. I 2004 blev skibet døbt “Gl. Turisten”, og er nu sejlende museumsskib under dette navn.
Ry er en utrolig aktiv by med mange spændende butikker og restauranter, arrangementer og festivaler samt mange foreninger inden for sport og ude-liv. Gl. Turisten indgår derfor som et naturligt element i byens liv.

Ejerskifte:
I forbindelse med fusionen mellem Ferskvandsmuseet og Skanderborg Museum pr. 1. juni 2008 overgik ejerskabet af museumsskibet “Gl. Turisten” fra Ferskvandsmuseet til Ferskvandsmuseumsforeningen (FVMF), mens skibets drift fortsat varetages af Skibslauget Gl. Turisten.

Historisk Monument:
I maj 2012 er Gl. Turisten blevet udnævnt til “Historisk monument”, en særlig hæder, som på daværende tidspunkt kun var tildelt 16 andre danske skibe. Udnævnelsen af Gl. Turisten begrundes bl.a. med, at skibet er særdeles velrestaureret og har meget høj autenticitet i relation til den periode, som skibet repræsenterer.

Museumsskibet Gl. Turisten som formidlingsskib:
Gl. Turisten har været afbilledet på postkort, brochurer, fartplaner mm. siden ibrugtagningen af skibet i 1922. Skibet har således igennem flere generationer præget mange menneskers oplevelse af Det midtjyske Søhøjland. Denne historiske tradition for sejlads på søer og åstrækninger mellem Ry og Silkeborg vil vi gerne videreføre i form af formidlingsture.

Sejlads: Formidlingsture tilbydes i grupper på max 30 deltagere til skoleklasser, lejrskoler, sponsorer, donorer og Ferskvandsmuseumsforeningens medlemmer. De økonomiske stramninger har bevirket, at skolerne har nedprioriteret udflugter og lejrskoler, med mindre de kan få dem sponsoreret.
Siden 2004 har GL. Turisten sejlet mellem 40 og 50 ture årligt. Flere end 10.000 personer har fået en formidlet oplevelse af natur- og kulturforhold betinget af de ferske vande.
Ved grupper på mere end 30 deltagere samarbejdes med Hjejleselskabet.

Book en sejltur med Gl. Turisten.