Kan du li’ smukke gamle træskibe? 

Og har du lyst til at være med i fællesskabet omkring Ry’s fine museumsskib Gl. Turisten?

Det er Ferskvandsmuseumsforeningen, som ejer Gl. Turisten, og vi er en engageret flok, som brænder for, at den gamle dame på over 100 år stadig kan sejle. 

Vi vil gerne være flere, så vi søger frivillige til: 

  • At hjælpe med at vedligeholde skibet med f.eks. træ– og malearbejde.
  • At sejle skibet eller være bindemand (matros) på formidlingssejladserne, som typisk varer tre timer. Den nødvendige uddannelse
    sørger vi for.  

Uanset om du har en hel masse erfaring med gamle træskibe og sejlads eller slet ingen, – om du er ung eller gammel, – kan vi tilbyde et aktivt fællesskab i en uhøjtidelig atmosfære.  

Vil du vide mere?

Kontakt gerne Finn Gade på 4169 8802 eller på skibslauget@glturisten.dk

Skibslauget gør klar til at Museums skibet Gl Turisten i Ry kan komme på land i efteråret 2024