Aktiviteter

Corona

Der er fra myndighederne pt. ingen restriktioner eller begrænsninger, men på Gl. Turistens sejladser kan man altid vaske hænder, og i sæsonen 2022 vil der også være adgang til spritflasker.

GL Turisten Historisk Skibs Monumt
GL Turisten Historisk Skibs Monument

Bådhal

Planen for bådhal er nu kommet et stort skridt videre, idet vi nu har modtaget dokumentation fra Skanderborg Kommune om, at de ønsker projektet gennemført med bådhal og ophalerampe samt toiletter og badefaciliteter til erstatning af den nuværende toiletbygning ved kanolejrpladsen. Vi er  nu i gang med fondsansøgninger.

Medlemssejladser i 2022

Følgende 3 sejladser er gratis for medlemmer af Ferskvandsmuseumsforeningen:
Tirsdag den 14. juni kl. 19.00 – 22.30 – Guide Steen Rytter
Torsdag den 7. juli kl. 19.00 – 22.30
(Dato er ændret fra d. 6. juli)
Torsdag den 11. august kl. 18.30 – 22.00 – Guide Steen Rytter

Tilmelding: Yvonne tlf. 22199119 eller mail: gut.yvonne@gmail.com

Gratis sejladser for børn i 2022

Vi sejler ud med Museumsskibet Gl. Turisten og går i land ved skoven, hvor vi ser på skovens smådyr.
Onsdag den 13. juli kl. 13.00 – 15.00
Onsdag den 20. juli kl. 13.00 – 15.00
Onsdag den 27. juli kl. 13.00 – 15.00

Mødested: Gl. Turistens kajplads, Ry Havn, 8680 Ry.
Pris: Gratis
Arrangør: Skanderborg Kommune og Ferskvandsmuseet.

Gratis sejladser for alle i 2022

Gratis for alle under kommunens Blå flag koncept: 

Torsdag den 7. juli kl. 14.00
Torsdag den 7. juli kl. 16.00
Hver sejlads tager ca. 2 timer.
Tilmelding: Yvonne tlf. 22199119 eller mail: gut.yvonne@gmail.com.
Alle er velkommende.

Generelt om sejladser med Gl. Turisten

Mødested: Gl. Turistens kajplads, Ry Havn, 8680 Ry.

Eventuelle spørgsmål til Steen Rytter, tlf. 4025 4240.

Støt Gl. Turisten med køb af:

Plakat af GL. Turisten kr. 50,-

GL. Turisten 100 års Jubilæum plakat i 2022
GL. Turisten 100 års Jubilæums plakat

T-shirt med logo kr. 100,-

GL Turisten 100 år T Shirt

Cap med skrift kr. 70,-

Cap kasket GL turisten Ry

Bestilling  kan ske ved henvendelse til Finn Gade eller Steen Rytter.
Kontaktoplysninger findes i bunden af hjemmesiden.
Ved eventuel forsendelse må påregnes udgifter hertil.