Aktiviteter

Gl. Turisten er flyttet til vinteropbevaring

Museums skibet Gl Turisten er på land og fået telt opsat så Skibslauget kan arbejde i tørvejr
Museums skibet Gl Turisten er nu kan stå tør i vinteren 2023

Se video herover hvor Gl. Turisten flyttes med blokvognen til vinteropbevaring

GL Turisten Historisk Skibs Monumt
GL Turisten Historisk Skibs Monument

Bådhal

Planen for bådhal er nu kommet et stort skridt videre, idet vi nu har modtaget dokumentation fra Skanderborg Kommune om, at de ønsker projektet gennemført med bådhal og ophalerampe samt toiletter og badefaciliteter til erstatning af den nuværende toiletbygning ved kanolejrpladsen. Vi er  nu i gang med fondsansøgninger.

Medlemssejladser i 2023

Følgende 3 sejladser er gratis for medlemmer af Ferskvandsmuseumsforeningen:
Tirsdag den 9. maj kl. 19.00 – 22.30 – Guide: Steen Rytter
Onsdag den 14. juni li kl. 19.00 – 22.30 – Guide: Steen Rytter
Torsdag den 10. august kl. 18.00 – 21.30 – Guide: Steen Rytter

Tilmelding: Yvonne tlf. 22199119 eller mail: gut.yvonne@gmail.com

Gratis sejladser for børn – Ferskvandsmuseets børneaktiviteter i 2023 

Vi sejler ud med Museumsskibet Gl. Turisten og går i land ved skoven, hvor vi ser på skovens smådyr.

Onsdag den 15. juli kl. 13.00 – 15.00
Onsdag den 12. juli kl. 13.00 – 15.00
Onsdag den 19. juli kl. 13.00 – 15.00

Aktiviteterne arrangeres af Museum Skanderborg i regi af Ferskvandsmuseet.
Tilmelding: Charlotte Abildgaard Museum Skanderborg, Tlf. 2945 2422, cap@museumskanderborg.dk
Er primært for børn under skolealderen med forældre/bedsteforældre.

Mødested: Gl. Turistens kajplads, Ry Havn, 8680 Ry.
Pris: Gratis
Arrangør: Skanderborg Kommune og Ferskvandsmuseet.

Gratis sejladser for alle i 2023

Gratis for alle under kommunens Blå flag koncept: 
Torsdag den 6. juli kl. 14.00 – 16.00
Torsdag den 6. juli kl. 16.00 – 18.00
Hver sejlads tager ca. 2 timer.
Der kræves ikke tilmelding. Det er først til mølle, og der må max. være 30 passagerer pr. tur, så kom i god tid.
Alle er velkomne.

Generelt om sejladser med Gl. Turisten

Mødested: Gl. Turistens kajplads, Ry Havn, 8680 Ry.

Eventuelle spørgsmål til Steen Rytter, tlf. 4025 4240.

Støt Gl. Turisten med køb af:

Plakat af GL. Turisten kr. 50,-

GL. Turisten 100 års Jubilæum plakat i 2022
GL. Turisten 100 års Jubilæums plakat

T-shirt med logo kr. 100,-

GL Turisten 100 år T Shirt

Cap med skrift kr. 70,-

Cap kasket GL turisten Ry

Bestilling  kan ske ved henvendelse til Finn Gade eller Steen Rytter.
Kontaktoplysninger findes i bunden af hjemmesiden.
Ved eventuel forsendelse må påregnes udgifter hertil.