Gl. Turisten

Et museumsskib i Ry

Gl. Turisten ejes af Ferskvandsmuseumsforeningen. Det sejles og vedligeholdes af skibslauget Gl. Turisten.
Skibet sejler formidlingssejlads for bl.a. skoleelever og udflugter for foreningens medlemmer, skibets sponsorer og donorer.
Driften finansieres primært af sponsorer.

Nyhedsbrev

Læs det sidste nye Nyhedsbrev fra FerskvandsMuseumsForeningen her…
Bl.a. kan du læse om status på bådhal og ophalerampe og indkaldelse til generalforsamling tirsdag den 27. februar.

GL Turisten Historisk Skibs Monumt
GL Turisten Historisk Skibs Monumt